File Renamer Hjælp


File Renamer Version: 1.00.13 Dato: 16/06/2003

Omdøbnings indstillinger:

File Renamer indeholder en række indstillingsmuligheder til hvordan filnavnene skal sammensættes. Denne side indeholder en beskrivelse af, hvordan systemet virker og hvilke muligheder File Renamer indeholder.

Generelt:

Ændringer i filnavnet ændrer ikke ved filtypen, som forbliver den samme. Når filer opdøbes aktiveres indstillingerne i en bestemt rækkefølge. Denne rækkefølge skal man være opmærksom på, når man bruger flere indstillingsmuligheder på en gang, da det vil gøre det lettest at få File Renamer til at navngive filerne korrekt.

Rækkefølgen er:
1. Konverter %20 til mellemrum
2. Konverter _ til mellemrum
3. Fjern tegn fra slutningen
4. Fjern tegn fra begyndelsen
5. Indsæt optællingsnummer
6. Ændre logisk separations filnavn

Fjern tegn fra begyndelsen:

Fjerner et antal tegn fra begyndelsen af filnavnet.

Fjern tegn fra slutningen:

Fjerner et antal tegn fra slutningen af filnavnet.

Ændre logisk separations filnavn:

Funktionen er baseret på at filnavne ofte er opbygget af flere navne, som er adskilt af et bestemt tegn. Et eksempel er vil f.eks. være ”PublicWare – File Renamer – Version History”. I File Renamer kaldes et sådant filnavn for et logisk filnavn. Ved hjælp af "Ændre logisk separations filnavn" kan filnavnet ændres ved at flytte rundt på de logiske elementer. Navnet ændres ved at indtaste en tekst i feltet. Teksten er valgfri men for at indsætte elementer fra det gamle filnavn bruges et % tegn efterfulgt af et bogstav, som svarer til nummeret på det logiske element. I eksemplet vil de logiske navne skulle skrives som ”%a - %b - %c”. Hvis man ændrede teksten til ”%b - %c” ville filnavnet blive ændret til ”File Renamer – Version History”. Som separations tegn bruges som standard et ”-” tegn, men dette kan ændres i "Separations tegn" feltet.

Konverter %20 til mellemrum:

Filer hentet fra Internettet kan i visse tilfælde have fået erstattet alle mellemrum i filnavnet med ”%20”. "Konverter %20 til mellemrum", ændrer %20 tilbage til mellemrum.

Konverter _ til mellemrum:

Visse filer har fået ændret deres filnavn, så der er brugt ”_” tegnet i stedet for mellemrum. "Konverter _ til mellemrum", erstatter _ tegnet med mellemrum igen.

Indsæt optællingsnummer:

Gør det muligt at indsætte et filnummer i slutningen af filnavnet. Nummeret bliver automatisk optalt hver gang en fil bliver omdøbt. Den første fil vil få nummeret, som er valgt af brugeren, og den næste fil få nummeret plus en. Nummeret bliver tilføjet til slutningen af filnavnet.

Indstillingen "Tilføj separations tegn foran nummeret" bliver der indsat et separations tegn foran nummeret. Separations tegnet er det, som er valgt under "Ændre logisk separations filnavn". Ved at anvende denne funktion kan man ved at bruge funktionen "Ændre logisk separations filnavn" flytte nummeret til fronten eller et andet sted i filnavnet.