File Renamer Hjælp


File Renamer Version: 1.10.16 Dato: 15/01/2004

Omdøbnings indstillinger:

File Renamer indeholder en række indstillingsmuligheder til hvordan filnavnene skal sammensættes. Denne side indeholder en beskrivelse af, hvordan systemet virker og hvilke indstillingsmuligheder File Renamer indeholder.

Generelt:

Ændringer i filnavnet ændrer ikke ved filtypen, som forbliver den samme. Filtypens navn ændres ved hjælp af "Omdøb filtype navnet" funktionen.
Når filer opdøbes aktiveres indstillingerne i en bestemt rækkefølge. Denne rækkefølge skal man være opmærksom på, når man bruger flere indstillingsmuligheder på en gang, da det vil gøre det lettere at få File Renamer til at navngive filerne korrekt.

Rækkefølgen er:
1. Konverter tegn til mellemrum
2. Fjern tegn fra slutningen
3. Fjern tegn fra begyndelsen
4. Erstat tekst
5. Indsæt optællingsnummer
6. Ændre logisk separations filnavn
7. Omdøb filtype navnet

Fjern tegn fra begyndelsen:

Fjerner et antal tegn fra begyndelsen af filnavnet.

Fjern tegn fra slutningen:

Fjerner et antal tegn fra slutningen af filnavnet.

Ændre logisk separations filnavn:

Funktionen er baseret på at filnavne ofte er opbygget af flere navne, som er adskilt af et bestemt tegn. Et eksempel er vil f.eks. være "PublicWare – File Renamer – Version History". I File Renamer kaldes et sådant filnavn for et logisk filnavn. Ved hjælp af "Ændre logisk separations filnavn" kan filnavnet ændres ved at flytte rundt på de logiske elementer. Navnet ændres ved at indtaste en tekst i feltet. Teksten er valgfri men for at indsætte elementer fra det gamle filnavn bruges et % tegn efterfulgt af et bogstav, som svarer til nummeret på det logiske element. I eksemplet vil de logiske navne skulle skrives som "%a - %b - %c". Hvis man ændrede teksten til "%b - %c" ville filnavnet blive ændret til "File Renamer – Version History". Som separations tegn bruges som standard et "-" tegn, men dette kan ændres i "Separations tegn" feltet.

Konverter tegn til mellemrum:

Konverter tegn til mellemrum, giver mulighed for let at udskifte et tegn, som er brugt i stedet for mellemrum, tilbage til et normal mellemrum.
Funktionen giver mulighed for at ændre tre typer mellemrum:

%20:
Filer hentet fra Internettet kan i visse tilfælde have fået erstattet alle mellemrum i filnavnet med "%20". "%20", ændrer %20 tilbage til mellemrum.

_:
Visse filer har fået ændret deres filnavn, så der er brugt "_" tegnet i stedet for mellemrum. "_", erstatter _ tegnet med mellemrum igen.

.:
Visse filer har fået ændret deres filnavn, så der er brugt "." tegnet i stedet for mellemrum. ".", erstatter . tegnet med mellemrum igen.

Indsæt optællingsnummer:

Gør det muligt at indsætte et filnummer i slutningen af filnavnet. Nummeret bliver automatisk optalt hver gang en fil bliver omdøbt. Den første fil vil få nummeret, som er valgt af brugeren, og den næste fil få nummeret plus en. Nummeret bliver tilføjet til slutningen af filnavnet.

Indstillingen "Tilføj separations tegn foran nummeret" bliver der indsat et separations tegn foran nummeret. Separations tegnet er det, som er valgt under "Ændre logisk separations filnavn". Ved at anvende denne funktion kan man ved at bruge funktionen "Ændre logisk separations filnavn" flytte nummeret til fronten eller et andet sted i filnavnet.

Erstat tekst:

Denne funktion finder alle forekomster af et bogstav eller ord, og erstatter dem med en anden tekst. Hvis teksten som der søges efter indgår i erstatnings teksten, undlades erstat funktionen helt, ved omdøbning af filer.

Omdøb filtype navnet:

Denne funktion ændre filens type navn. Type navnet bliver ændret til navnet skrevet i feltet. Der sker ingen ændring af filen data, og indholdet vil derfor beholde sit format. Funktionen kan dermed ikke bruges til at ændre f.eks. WAV filer til Mp3, da filen stadig vil have WAV format.

De øvrige navngivnings funktioner har ingen effekt på filtype navnet.