Licens aftale

PublicWare Licens aftale - Version 1.0

LÆS OMHYGGELIGT!

Denne licens aftale er en bindende aftale imellem brugeren af softwaren (et enkelt individ eller virksomhed beskrevet som bruger) og PublicWare som ejer alle rettigheder til softwaren, dokumentation og online tilgængeligt materiale.
Ved omtale af "SOFTWARE" i denne aftale forstås program filer, program komponenter og alle filer som medfølger programmet.

Dette er licens aftalen for PublicWare Music Archive. Aftalen beskriver, hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt, for PublicWare softwaren.
Hvis der er tvivl om meningen i licens aftalen så kontakt PublicWare, hvis dette ikke er muligt så SKAL al softwaren slettes med det samme og softwaren må ikke installeres, kopiers, videredistribueres eller benyttes.
Hvis ikke brugeren af dette software kan acceptere licens aftalen og der med licens betingelserne, SKAL al softwaren slettes med det samme og softwaren må ikke installeres, kopiers, videredistribueres eller benyttes. Ved at installere, kopiere, videredistribuere eller benytte softwaren eller dele af softwaren godkendes licens aftalen automatisk og skal derfor overholdes.

Rettigheder og kopieringsrettigheder:

Alle rettigheder omkring softwaren ejes af Anders Mørk Hansen og PublicWare. Softwaren må frit benyttes, så længe det er i overensstemmelse med licens aftalen. Kopiering og videredistribuering af softwaren må gerne fortages, så længe det er i overensstemmelse med licens aftalen. Al software, alle komponenter, alle filer og licens aftalen som leveres med softwaren SKAL medkopieres eller meddistribueres ved kopiering eller videredistribution.
Softwaren må ikke bruges kommercielt hverken direkte eller indirekte. Softwaren må ikke sælges, udlejes eller benyttes til andre erhvervsformål. Softwaren må ikke indgå i software pakker eller lignende.
Hvis det måtte ønskes at benytte softwaren kommercielt eller på anden måde som ikke er i overensstemmelse med licens aftalen, kan der laves en speciel aftale med Anders Mørk Hansen eller PublicWare.

Garanti:

Softwaren leveres som den er, og der er INGEN GARANTI af nogen art. Al brug af softwaren eller dele af softwaren sker på eget ansvar. Fejl i softwaren eller fejl i medfølgende filer tages der INGEN ansvar for. Tab af data eller tab af penge eller andre konsekvenser, som skyldes softwaren eller dele af softwaren, har PublicWare og Anders Mørk Hansen ikke noget ansvar for, og er derfor brugerens eget ansvar.
Der ydes ingen support på softwaren, eneste hjælp eller support som findes til softwaren, er den der kan findes på PublicWares hjemmeside.

Begrænsninger:

Softwaren eller software komponenter må ikke decompiles. Softwaren må heller ikke ændres på nogen måde, der må ikke "tilbygges" nye funktioner eller indlægges binærdata, tekstdata, binær kode, indlægges virus eller bagdøre i softwaren.
PublicWare og Music Archive navnene må ikke benyttes, til andre formål eller til anden software, som ikke er lavet inden for PublicWare. PublicWare er et udgivelses navn og er forbeholdt til brug ved software udgivelse, der er offentligt tilgængeligt fra Anders Mørk Hansen.

SOFTWARE BRUGEREN GODKENDER HERMED LICENS AFTALEN, OG BRUGEREN VEDKENDER AT DENNE HAR LÆST LICENS AFTALEN OG HAR FORSTÅET BETINGELSERNE.