Software nyheder

10 december 2007 - Udgivelse af File Renamer 4.0

File Renamer udkommer nu i form af den fjerde større version. Version 4.0 introducerer en række nye funktioner, men i denne skrivelse vil kun de største nyheder blive præsenteret.

Den mest opfindsomme nye funktion i File Renamer 4.0 er funktionen Intelligent omdøbning (Intelligent renaming). Intelligent omdøbning gør File Renamer i stand til automatisk at opfange og løse visse konflikter, som kan opstå ved omdøbningen af filer. For at forstå ideen bag intelligent omdøbning, er det nødvendigt at se lidt nærmere på selve omdøbnings processen i File Renamer.

Når File Renamer skal omdøbe en række filer så sker det ved, at File Renamer tager en fil af gangen, omdøber den og går så videre til den næste fil. Filerne omdøbes altså enkeltvist, selv om det kan se ud som om det sker samtidig. Normalt vil File Renamer omdøbe filerne i den rækkefølge de optræder i fillisten, men denne fremgangsmåde kan skabe nogle uventede konflikter. Dette sker f.eks. hvis en fil viser sig at skulle omdøbes til et navn som en anden fil allerede har, og at denne fil er placeret senere på fillisten. Den anden fil vil dermed blokere for omdøbning af den første fil. Rækkefølgen af filer, der skal omdøbes har dermed betydning for om denne type konflikt vil opstå. Intelligent omdøbning løser problemet ved at omrokere rækkefølgen på filerne sådan, at konflikterne undgås. Med andre ord, det er blevet mere problemfrit at omdøbe filer, da File Renamer selv kan løse nogle af de problemer, som kan opstå.

En af de funktioner, som er blevet væsentlig forbedret i version 4.0 er indsættelse af fil nummereringer (i tidligere udgaver af File Renamer hed funktionen optællingsnummer). Nummereringsfunktionen har tidligere ikke været så fleksibel som det kunne ønskes, blandt andet fordi filerne i fillisten altid var sorteret efter f.eks. navn. I den nye udgave kan brugeren selv ændre på rækkefølgen af filerne. Listen kan stadig sorteres automatisk, men brugeren kan nu også manuelt ændre i rækkefølgen ved at trække markerede filer til den ønskede placering i listen. På denne måde kan brugerne nu selv definere rækkefølgen filerne optræder i, og dermed hvilket nummer de får. Som en lille finte ved nummereringsfunktionen, er nummereringen af filer blevet ændret i version 4.0, sådan at filerne nu får nummer efter deres placering i fillisten, og ikke efter hvilken rækkefølge de er blevet omdøbt i. Alle disse tiltag skulle gerne gøre det væsentlig nemmere at få de ønskede filnavne når nummereringsfunktionen bliver brugt.

Lige siden sin fødsel har File Renamer været bygget sådan, at alle filer som var tilføjet til fillisten blev omdøbt på en gang. Dette er stadig standard funktionaliteten i File Renamer, men fra version 4.0 er der nu også muligt kun at omdøbe nogle af filerne i fillisten. Det bliver derved muligt at tilføje mange filer til fillisten på en gang, og derefter bruge forskellige indstiller til omdøbningen af dem.

I File Renamer 4.0 er fortryd funktionen blevet udvidet til at understøtte gentagende fortrydelser. Dette betyder at selv om en fil er blevet omdøbt i flere trin, så kan brugeren stadig fortryde samtlige omdøbninger. I de tidligere version af File Renamer var det kun muligt at fortryde den sidste omdøbning af filerne.

Ved siden af de allerede nævnte nye funktion i File Renamer, så inkluderer den nye version også en række andre nye forbedringer. Disse er forbedrede indstillingsmuligheder for koloner, kontekst menuer, farve markering af omdøbte filer, plus en række andre mindre forbedringer og fejlrettelser.

Overordnet set er File Renamer blevet væsentligt forbedret med introduktionen af version 4.0. Den basale funktionalitet er stadig den samme og programmet skulle gerne være lige så nem at gå til som de tidligere versioner. Så en opdatering kan derfor klart anbefaledes.

Produkt information
Produkt download