Software nyheder

16 marts 2008 - Udgivelse af File Renamer 4.01

File Renamer er blevet opdateret til version 4.01. Opdateringen indeholder en enkel fejlrettelse, som primært er rettet mod brugere af Windows Vista.

Fejlrettelsen løser et problem omkring sprogsystemet i File Renamer. Problemet bestod i, at programteksterne kunne mangle når File Renamer blev startet. Hvis programteksterne manglede, var den eneste løsning at lukke File Renamer og starte programmet igen. I nogle tilfælde kunne dette midlertidigt løse problemet.

Problemet er blevet observeret når File Renamer har kørt under Windows Vista, men problemet er ikke afgrænset til dette styresystem. Problemet var af en sådan art, at det kunne have forekommet under Windows 2000 og Windows XP. I praksis har problemet dog ikke været opserveret under de sidstnævnte operativsystemer.

Udover en opdatering af sprogsystemet, hvilket har løst det omtalte problem, så indeholder File Renamer 4.01 ikke nogen ændringer i forhold til File Renamer 4.0. En opdatering fra File Renamer version 4.0 til version 4.01 er derfor kun nødvendig hvis du selv har observeret problemet.

Produkt information
Produkt download