Music Archive

Funktioner:

5 gode grunde til at bruge Music Archive:

Hastighed
Overskuelighed
Søgning
Musiklister
Musik information

Hastighed:

Det bedste argument for at bruge Music Archive er den hastighed, hvorpå man kan finde et bestemt stykke musik. Softwaren er bygget til at udnytte computerens kræfter fuldt ud, så når man vil lave en ny musikliste, skal man ikke sidde og vente på, at computeren får snøvlet sig færdig, den vil være klar, når man har skrevet navnet på den og klikket på ok.

Overskuelighed:

Music Archive har en række automatiske musiklister, hvor alle musikstykker bliver vist. Disse bliver automatisk opdateret og gør det let at finde en sang efter kunstner, titel eller album.

Søgning:

Indbygget i Music Archive er et søgeværktøj, som gør det hurtigt og let at søge efter alle sange, som indeholder et eller flere bestemte ord. Ved at søgningen forgår i database kan et resultat hurtigere vises på skærmen, end hvis man søgte i Windows stifinderen.

Musiklister:

Musiklister er nok mere kendte som playlister. Musiklisterne i Music Archive er gemt i Music Archive databasen og har den store fordel, at de kan gemmes i en mappestruktur. Derudover så er listerne også selvopdaterende. Det betyder, at hvis en musik fil bliver flyttet fra et sted på en harddisk til den anden, så vil den blive stående i musiklisten, så længe den nye mappe også er i arkivet. Man slipper for at holde øje med musiklisterne, når man flytter rundt på sange. Man kan faktisk helt slette sange fra harddisken, og hvis sangen igen senere kommer tilbage på harddisken, så vil den igen blive vist i de musiklister, den var i før den blev slettet. Og det hele forgår helt automatisk.

Musik information:

I Music Archive har man mulighed for at gemme en række informationer omkring de forskellige musikfiler. Ligesom med musiklisterne så forbliver informationerne i databasen, når en fil bliver flyttet eller helt slettet. Når filen så igen bliver fundet af Music Archive softwaren, vil informationerne blive vedhæftet igen. Dette er en stor fordel, hvis man flytter filer fra en harddisk til en anden. Dog er der også en mulighed for at forbinde informationer til filen. Dette kan være informationer om fejl i musikfilen. Disse vil automatisk blive slettet, når filen bliver slettet eller ændret.

Hvilke informationer som kan lægges på sangene og hvilken information det er, er defineret i en database, som kan ændres af brugeren. Derved er der åbnet op for at alle typer af informationer kan lægges på sangene eller musiklisterne.

På de følgende sider vil du kunne finde mere information omkring Music Archive:
Baggrund
Virkemåde
Kom i gang med systemet