Udviklings nyheder

14 oktober 2004 - Overhaling af File Renamer

Med PublicWare tilbage på egen server, er det tid til at se på software udvikling igen. Det første som står forskud er en overhaling af File Renamer.

I den kommende udgave er der sat fokus på tre ting. Flere indstillinger til at tilpasse filnavnene, en opdateret brugerfalde og bedre mulighed for at holde øje med resultatet af omdøbningerne.

Blandt de nye muligheder for at tilpasse filnavnene, skal specielt nævnes muligheden for at ændre filnavne til store og små bogstaver. Dette har været en funktion som har været efterspurgt fra flere sider, derfor var funktionen det første som blev udviklet til den næste udgave. Opbygningen af funktionen er baseret på et lignende system i Music Archive. Det bliver dermed muligt enten at lave alle tegn små eller store, eller også at lave første tegn stort og alle øvrige små. Blandt de øvrige nye omdøbningsfunktioner kan også nævnes sletning af dobbelt mellemrum, indsætning af tegn foran, sidst eller midt i filnavnet og muligheden for at lave flere tekst erstatninger i den samme omdøbningsproces.

På brugersiden vil den kommende udgave nu gruppere omdøbnings indstillingerne på faneblade. Dette gøres for at få plads til alle de nye indstillings muligheder, og for at skabe bedre overblik. I version 1.10 er indstillingsvinduet allerede ved at være godt rodet, og dette bliver forhåbentligt løst med fanebladende. Fanebladende vil også være arrangeret sådan at det bliver nemmere at overskue hvilke indstillinger som bliver brugt først, og hvilke som anvendes senere.

Til at holde øje med hvordan resultatet bliver af omdøbningen, vil programmet give bedre mulighed for at styre fillisten. Det bliver muligt at se hvad samtlige filer bliver omdøbt til (på engang), og der bliver efter planen også mulighed for at få dem sorteret.

Alt i alt, er det en større opdatering som er på vej, og derfor vil den næste udgave da også komme til at hedde 2.0. Hvornår udgaven vil blive frigivet er dog ikke nærmere fastlagt, men den ventes klar indenfor den næste måneds tid.

File Renamer produkt side