Software nyheder

26 oktober 2008 - Udgivelse af Music Archive 1.30

Music Archive version 1.30 indeholder en række forbedringer i forhold til tidligere udgaver. Disse forbedringer inkludere et forbedret tråd system, understøttelse af flere sprog, et nyt installations system og mere.

Den vigtigste forbedring i version 1.30 er det forbedrede tråd system. For den gennemsnitlige bruger lyder dette nok en smule teknisk men tråd systemet er en vigtig del af Music Archive. Tråd systemet gør Music Archive i stand til reagere på brugernes input selv om systemet er optaget af andet arbejde. Et eksempel på dette er at når Music Archive er ved at opdatere listen over sange i en valgt gruppe, så kan brugeren stadig se i listen af sange, vælge en anden gruppe eller udføre en hvilken som helst anden operation. Uden tråd systemet måtte brugeren vente på at Music Archive have opdateret sang listen før en ny operation kunne vælges. Det nye tråd system forbedrer det gamle system primært i form af stabilitet. Det nye system er blevet designet med hovedvægt på stabilitet og som et resultat af dette burde antallet af programfejl i Music Archive fald betydeligt efter en opdatering til den nye udgave.

Music Archive 1.30 indeholder det samme sprog system som også er brugt i File Renamer. Sprog systemet gør Music Archive i stand til dynamisk at ændre sprog. Flere sprogs understøttelsen er indbygget i alle dele af Music Archive, hvilket betyder at det også afspiller plugins og databasen kan fungere med forskellige sprog. Music Archive 1.30 inkludere oversættelser på engelsk og dansk.

Music Archive 1.30 benytter også det samme installationssystem som bliver brugt til File Renamer. NSIS installationssystemet, som er udviklet af Nullsoft, giver en forbedret og moderne installationsoplevelse, sammenlignet med det gamle installationssystem fra tidligere udgaver af Music Archive. En side gevinst af det nye NSIS installationssystem og flere sprogs understøttelsen, er at Music Archive nu kun distribueres i en enkelt installations fil, som indeholder både dansk og engelsk. Der er ikke længere behov for separate installations filer til den danske og engelsk udgave af Music Archive.

Music Archive 1.30 inkludere også en ny funktion i form af en fysisk fil kopierings funktion. Den fysiske fil kopierings funktion gør det muligt at lave kopier af sange fra musik arkivet til andre mapper på computeren. Dette er f.eks. nyttigt for brugere som har behov for at kopiere sange til en USB nøgle eller en mp3 afspiller. Det er ikke længer nødvendigt først at finde filerne i Windows stifinderen og derefter manuelt kopiere sangene til USB nøglen eller mp3 afspilleren, det hele kan nu gøres indefra Music Archive.

Som en sidste notits omkring udgivelsen af Music Archive 1.30 kan det nævnes at Winamp afspiller pluginet, som tidligere har været udgivet som en separat download, nu er blevet inkluderet i installations filen til Music Archive. Pluginet giver en bedre integration med Winamp afspilleren og kræver ikke længere den ekstra download.

Music Archive 1.30 er tilgængelig fra download sektionen.

Produkt information
Produkt download